Biežāk uzdotie jautājumi

 • Kādas ir galvenās kartes priekšrocības?

  Karte, ļauj krāt un norēķināties ar punktiem  –  apmeklējot ārstu, veicot analīzes un iepērkoties aptiekā!

  Katru mēnesi kartes lietotāji saņems vairākus īpašus piedāvājumus Veselības centru apvienības poliklīnikās, Centrālajā laboratorijā un Mēness aptiekā - kopā 330 vietās visā Latvijā!

  Piedāvājumu saraksts sadaļā www.veselibaskarte.lv/piedavajumi

 • Kur var noformēt karti un cik tā maksā?

  Karti var noformēt jebkurā Mēness aptiekā, VCA poliklīnikā vai Centrālajā laboratorijā, aizpildot anketu, pašrocīgi parakstot. Līdz 31.12.2022. kartes noformēšana ir bezmaksas. 

   

 • Kā rīkoties ja man ir Mēness aptieka Veselības karte vai vecā parauga Veselība + karte?

  Formējot jauno karti Veselība, aizpildot anketu, lūdzam uzrādīt  iepriekš lietotās lojalitātes kartes numuru, lai jūsu uzkrātie punkti, pirkuma vēsture, un citas priekšrocības tiktu pārcelti uz jauno lojalitātes karti Veselība.

 • Kur var norēķināties ar punktiem?

  Ar punktiem var norēķināties jebkurā Mēness aptiekā, VCA poliklīnikā vai Centrālajā laboratorijā. Punktu uzkrāšanas un norēķinu ar tiem kārtība detalizēti aprakstīta lojalitātes programmas Noteikumos, lūdzu skatīt www.veselibaskarte.lv. 

   

 • Cik daudz punktu uzkrājas par pirkumu?

  Lojalitātes programmas dalībniekam par katru iztērēto EUR 1.00 (vienu eiro) piešķir 1 (vienu) Punktu;

  Punkti tiek piešķirti, ja individuāla  pirkuma vai pakalpojuma summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 1,00 (viens eiro);

  Punkta vērtības ekvivalents ir EUR 0,01 (viens eiro cents).

   

 • Cik ilgi ir derīgi punkti?

  Punkti ir izmantojami viena kalendārā gada laikā. Vienu reizi gadā, tekošā gada februārī, tiks dzēsti un netiek kompensēti tie lojalitātes punkti, kuri ir uzkrāti un neizmantoti līdz iepriekšējā kalendārā gada beigām.

 • Kā es varu iztērēt uzkrātus punktus?

  Uzkrātos Punktus var izmantot norēķiniem Mēness aptiekā, VCA poliklīnikā vai Centrālajā laboratorijā, saņemot atlaidi līdz 50% apmērā no preču vai saņemtā pakalpojuma summas, informējot par šo vēlmi pirms norēķina veikšanas. 

 • Kādos gadījumos netiek piešķirta punkti?

  Punkti netiek piešķirti, ja Lojalitātes programmas dalībnieks:

  AS “SENTOR FARM APTIEKAS” aptiekās iegādājas:

  • valsts kompensējamās zāles vai valsts kompensējamās medicīnas preces (ieskaitot par to daļu, ko sedz Lojalitātes programmas dalībnieks pats, vai par daļu, ko sedz apdrošināšanas sabiedrība);
  • akcijas preces (preces, kurām ir atlaide vai cits ieguvums, ko iegūst persona, iegādājoties akcijas preci);
  • preces, ko kompensē apdrošināšanas sabiedrības (Punktu uzkrājums neveidojas par to pirkuma daļu, kuru sedz apdrošināšanas sabiedrība).

  AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Dzelzceļa veselības centrs” un SIA “Centrālā Laboratorija” apkalpošanas vietās punkti netiek piešķirti par:

  • sniegtajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem;
  • pacientu iemaksām;
  • dāvanu kartes pirkumu;
  • sniegtajiem apdrošināšanas kompānijas apmaksātajiem pakalpojumiem;
  • pakalpojumiem, kuriem ir spēkā esoša cita atlaide.

   

 • Kādos gadījumos nevar norēķināties ar uzkrātiem punktiem?

  Ar Punktiem nevar norēķināties, ja Lojalitātes programmas dalībnieks AS “SENTOR FARM APTIEKAS”  aptiekās iegādājas:

  • valsts kompensējamās zāles vai valsts kompensējamās medicīnas preces (ieskaitot par to daļu, ko sedz Lojalitātes programmas dalībnieks pats, vai par daļu, ko sedz apdrošināšanas sabiedrība);
  • preces, ko kompensē apdrošināšanas sabiedrības (Punktu uzkrājums neveidojas par to pirkuma daļu, kuru sedz apdrošināšanas sabiedrība).

  AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Dzelzceļa veselības centrs” un SIA “Centrālā Laboratorija” apkalpošanas vietās ar punktiem nevar norēķināties par:

  • sniegtajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem;
  • pacientu iemaksām;
  • dāvanu kartes pirkumu;
  • sniegtajiem apdrošināšanas kompānijas apmaksātajiem pakalpojumiem;
  • pakalpojumiem, kuriem ir spēkā esoša cita atlaide.

   

 • Vai punktus var pārskaitīt uz citu karti?

  Punktu uzkrājumu nevar pārsūtīt uz citu Lojalitātes programmas dalībnieka karti Veselība.

   

 • Kā es varu noskaidrot savu punktu uzkrājumu?

  Par pirkumu vai pakalpojumu saņemto Punktu summa un Lojalitātes kartē uzkrāto punktu kopsumma tiek norādīta samaksu apliecinošā dokumentā, piemēram elektroniskā čekā vai kvītī.

 • Kāpēc ir nepieciešams uzradīt dokumentus?

  Iesniedzot Anketu, jāuzrada personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas apliecība), lai varētu veikt identitātes pārbaudi un pārliecinātos par to, vai potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi).

 • Kur personalizēti dati tiks izmantoti?

  Apstrādāto personas datu veidi un to mērķi: vārds, uzvārds, dzimšanas dati (datums, mēnesis, gads), personas kods, dzimums, dzīvesvieta (pilsēta vai novads), saziņas līdzekļi (e-pasts, tālruņa numurs) un no dalības lojalitātes programmā izrietoši, t.sk. ar veselību saistīti personas dati.

  1. Vārds, uzvārds, dzimšanas dati un dzimums nepieciešami, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju, administrētu Jūsu reģistrāciju un dalību Lojalitātes programmā, tajā skaitā, lai informētu Jūs par dažādiem jaunumiem, nosūtītu nepersonalizētus vispārīgus piedāvājumus un, balstoties uz Jūsu pirkumu vēsturi, dzimumu, vecuma grupu un apdzīvotas vietas reģionu, piedāvātu arī tieši Jums personalizētus piedāvājumus – kas nav saistīti ar Jūsu veselības datu apstrādi.

  2. Tālrunis un e-pasts nepieciešams, lai varētu ar Jums sazināties saistībā ar dalību lojalitātes programmā, kā arī nosūtīt aktuālo informāciju un piedāvājumus.

  3. Personas kods nepieciešams, lai veiktu Jūsu nekļūdīgu identifikāciju ar mērķi: lojalitātes programmas ietvaros nodrošināt starp Pārziņiem koordinētu veselības aprūpes un ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu. Piemēram, nodrošināt farmaceitisko aprūpi; nodrošināt regulāru veselības uzraudzību; nodrošināt ārsta izrakstīto medikamentu, uztura bagātinātāju un citu līdzekļu pareizu lietošanu pacientiem; uzraudzīt ārstēšanas efektivitāti un novērst blakusparādības; nosūtīt tieši Jums adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus saistībā ar Jūsu apstrādātajiem veselības personas datiem.

  4. Ar veselību saistīti personas dati tiks apstrādāti, iepriekšējā punktā minēto mērķu sasniegšanai: noteiktās diagnozes;

  informācija par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to apjoms (ārstniecība, laboratoriskie izmeklējumi, farmaceitiskā aprūpe); izrakstītās un izsniegtās zāles; informācija par uztura bagātinātājiem un citiem līdzekļiem; brīdinājumi par iespējamām blakusparādībām. Citi Jūsu dati, izņemot augstāk minētos, apstrādāti netiek un bez tiesiska pamata trešajām personām netiks nodoti, kā arī netiks nosūtīti uz trešajām valstīm. Personas dati citiem mērķiem, kas atšķiras no sākotnējiem mērķiem, netiks apstrādāti. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem, labot tos, ierobežot to apstrādi, atsaukt sniegto piekrišanu, kā arī iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei. E-pasts papildu informācijai: [email protected]

 • Kam ir vajadzīgs personas kods?

  Personas kods nepieciešams, lai veiktu Jūsu nekļūdīgu identifikāciju ar mērķi: lojalitātes programmas ietvaros nodrošināt starp Pārziņiem koordinētu veselības aprūpes un ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu. Piemēram, nodrošināt farmaceitisko aprūpi; nodrošināt regulāru veselības uzraudzību; nodrošināt ārsta izrakstīto medikamentu, uztura bagātinātāju un citu līdzekļu pareizu lietošanu pacientiem; uzraudzīt ārstēšanas efektivitāti un novērst blakusparādības; nosūtīt tieši Jums adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus saistībā ar Jūsu apstrādātajiem veselības personas datiem.

   

 • Kāds derīguma termiņš ir kartei?

  Karte “Veselība” tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku (kartes “Veselība” derīguma termiņš netiek norādīts uz kartes).

  Karte “Veselība” ir derīga (izmantojama) līdz brīdim, kad tiek pārtraukta Lojalitātes programmas dalībnieka dalība Lojalitātes programmā (atbilstoši Noteikumu sadaļā “Dalības Lojalitātes programmā pārtraukšana” noteiktajam) vai, kamēr spēkā ir Lojalitātes programma.

 • Vai kartei ir digitāla versija?

  Digitālā versija kartiņai būs pieejama tuvākajā laikā. Par tās pieejamību informēsim www.veselibaskarte.lv un klienta norādītajā saziņas kanālā.

   

   

 • Kā es varu labot personīgos datus?

  Ja nepieciešams nomainīt uzvārdu vai saziņas veidu ( telefona numuru vai epastu ), to ir iespējams izdarīt:

  • klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;
  • nosūtot e-pastu uz [email protected]: (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).
 • Kā rīkoties, ja karte ir pazaudēta?

  Kartes Veselība nozaudēšanas, sabojāšanās vai nozagšanas gadījumā Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums par šo faktu ziņot, iesniedzot iesniegumu par kartes anulēšanu un jaunas kartes Veselība izsniegšanu. Iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

  Iesniegums iesniedzams: klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā; nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi; nosūtot Pārzinim uz vienotu elektroniskā pasta adresi: (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).

 • Kur vēl ir iespējams uzdot jautājumus, ja tos neatrodu starp “Biežāk uzdotajiem jautājumiem”?

  Jautājumu var nosūtīt uz e-pastu [email protected] vai zvanot uz telefona numuru 67617805

  Detalizētākie lojalitātes programmas noteikumi ir pieejami  šeit

Sveiki

Lai nodrošinātu jums pilnvērtīgu servisu, šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Izmantojot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.  Sīkdatņu politikas noteikumus lasīt šeit.

Akceptēt visu